Klatring og buldring i Trondheim og Trøndelag

Uttalelse om vindkraftutbygging på Fosen

Vindmølle_illustrasjonTrondheim klatreklubb har levert en uttalelse i forbindelse med utbygging av vindmølleparken på Fosen. Utbyggingen kommer til å berøre områdene rundt Harbak og Vingsand i stor grad. Kanskje også felt som ennå ikke er utviklet. Saken er komplisert. Trondheim klatreklubb er naturligvis positiv til bruk av fornybar energi. Energiregnskap er et komplisert område og det er ikke gitt at denne utbyggingen gir en positiv miljøeffekt. Vi opplever at vi har for lite kunnskap til å uttale oss om dette og vår uttalelse går derfor ikke inn på dette aspektet. Det viktigste aspektet for Trondheim klatreklubb er derfor å fremme argumenter som går på sporløs ferdsel og opplevelse av mest mulig uberørt natur.

Uttalelse vedr vindkraftutbygging på Fosen fra TKK

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *