Klatring og buldring i Trondheim og Trøndelag

Klatretinget 2016 – kort rapport fra leder

Kort tilbakemelding fra Klatretinget 2016

NKF har gjennomført et meget bra ting, med mange aktuelle saker og konstruktive diskusjoner.

Totalt 53 personer deltok, 20 klubber var representert.

Det sittende styret ble gjenvalgt. Med Stein Tronstad som president tror jeg dette kan bli veldig bra! Arve Stavø ble valgt som leder av valgkomiteen. Det etterlyses en representant fra vår region i styret. På Klatretinget 2018 må vi sørge for at det skjer!

Av viktige saker nevnes:
Strategidokumentet 2016-2018 ble vedtatt med noen justeringer. Det samme gjelder langtidsbudsjettet.

Klubbkontingenten, som vi betaler for å være medlem i NKF, vil fra 2017 være på kr 20,- pr medlem. Med dagens medlemstall betyr det en avgift på kr 4 300, en økning på kr 800,- fra i år.

NKF ønsker ikke å ta initiativ til at Norge skal avholde et internasjonalt mesterskap frem mot 2018. NKF argumenterer med forbundets økonomiske og menneskelige ressurser, og at det kan gi større nytte for klatre-Norge om disse ressursene brukes på andre tiltak. Stein var imidlertid tydelig på at om det er en klubb som tar initiativ og er villig til å ta på seg det tekniske og økonomiske ansvaret vil dette være positivt. Om dette skjer er det NKF som må være søker, og vil måtte involvere seg tungt administrativt.

Vår strategi om at vi innen få år ønsker å arrangere en internasjonal konkurranse ble presentert, og var en egen sak på tinget. Dette ble godt mottatt. Vi får i tiden fremover lage en plan for hvordan vi skal ta dette videre.

En viktig sak som ble diskutert er om det skal innføres en obligatorisk lisens/forsikring for alle medlemmer i en klatreklubb. Det kom frem mange ulike syn på saken, og det ble stilt spørsmål ved hvor god forsikringsordningen egentlig er. Styret forslag om å innføre en slik lisens ble derfor nedstemt, men blir nok satt på sakskartet igjen på tinget i 2018.

Mer informasjon om vedtak fra tinget vil komme om ikke alt for lenge.

Alle dokumenter og saker som ble behandlet fremgår under:

http://www.klatring.no/…/articl…/7929/Klatretinget-2016.aspx

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *