Sikkerhet

Risiko

All klatring er forbundet med risiko. Dette gjelder både klatring ute og klatring innendørs i trygge omgivelser. Det er derfor svært viktig å være kjent med faremomentene ved klatring, kjenne sine egne ferdigheter og begrensninger, og ha tilstrekkelig kunnskap om utstyr og bruken av det.

Trondheim Klatreklubb jobber aktivt med ulykkesforebyggende tiltak og arrangerer ulike aktiviteter for å øke kunnskapen om sikkerhet:

Sikkerhetsseminarer 

Vi prøver med jevne mellomrom å arrangere sikkerhetsseminarer der vi går igjennom faremomenter ved klatring og instruerer om riktig bruk av utstyr.

Kurs og seminarer i kameratredning

I samarbeid med trenerkollegiet i Trondheim tilbyr vi kurs i kameratredning. Vi arrangerer også kortere seminarer med repetisjon og introduksjon til kameratredning.