Søknad om støtte til deltakelse på konkurranse

Må sendes innen 3 uker etter konkurransen.


Fornavn
Etternavn

 Kriterier for refusjon:

  • Søkere må ha betalt medlemskontingent i Trondheim Klatreklubb i inneværende år.
  • Søkere må ha utøverkontrakt med Trondheim Klatreklubb.
  • Søknad fylles ut og sendes til trondheim.klatreklubb@gmail.com senest 3 uker etter konkurransen. Støtten uteblir hvis ikke fristen overholdes.
  • Klubben dekker kr 1000,- pr utøver pr konkurranse, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder konkurranser hvor man enten representerer Trondheim Klatreklubb eller Norge.
  • TKK ønsker at økonomi ikke skal være en barriere for barn og unges deltagelse i konkurranser, og åpner derfor opp for søknader opptil 2000,- pr konkurranse for familier i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette gjelder utøvere opp til 19 år. Søknader sendes til trondheim.klatreklubb@gmail.com.
  • Hvis styret underveis i året ser at kostnadene overskrider budsjettet som vedtas av årsmøtet, får styret fullmakt til å gjøre evt nødvendige justeringer.