Turprogram

Det har tidligere år vært turprogram med både ukentlige turer og helgeturer. Turer annonseres på Facebook og oppslag på GRIP.

Tidligere turprogram: